Voor de adverteerders

Hierbij informeren wij u over de mogelijkheden om te adverteren in ons full-colour wijkmagazine Morsetekens. Het blad bestaat sinds 2013 en beleeft in 2020 al zijn 7e jaargang.

Oplage 4000, huis aan huis verspreid in de Hoge Mors, Lage Mors, Bockhorst en Koppelstein.

Morsetekens verschijnt vier maal per jaar, in maart, juni, september en december.

Voor lokale ondernemers, niet voor particulieren, plaatsen wij advertenties. Prijzen voor een eenmalige advertentie:

1/4 pagina 25 euro
1/2 pagina 50 euro
1 pagina 100 euro

Prijzen voor een doorlopende advertentie (4 x per jaar)

1/4 pagina 20 euro
1/2 pagina 40 euro
1 pagina 75 euro

Voor 2020 verwachten we de prijzen aan te passen.

U kunt uw advertentie aanleveren, liefst in pdf, via info@morsetekens.nl. Vermeld daarbij of het om een eenmalige advertentie gaat, of dat u doorlopend wilt adverteren, en welk formaat u wilt.
Aanlevering van uw ontwerp uiterlijk midden van de maand vóór verschijning, dus bv. medio februari voor het maartnummer.
Betaling vooraf op rekening nummer NL19 SNSB 0787 8562 23 t.n.v. Stichting Vrienden van Morsetekens te Leiden.

Wij zien uw advertentie graag tegemoet, bij voorbaat dank voor uw belangstelling!

namens Morsetekens
Hilde van Dijk