Voor de adverteerders

Hierbij informeren wij u over de mogelijkheden om te adverteren in ons full-colour wijkmagazine Morsetekens. Het blad bestaat sinds 2013 en beleeft in 2024 al zijn 11e jaargang.

Oplage 4000, huis aan huis verspreid in het Morsdistrict, dus de Hoge Mors, Lage Mors, Bockhorst, Koppelstein en Transvaal.

Morsetekens verschijnt vier maal per jaar, in maart, juni, september en december.

Voor lokale ondernemers, niet voor particulieren, plaatsen wij advertenties. De prijzen zijn vanaf 1 april 2024 als volgt:

FormaatEénmaligDoorlopend
1/4 pagina (94 x 63 mm)50 €40 € / uitgave
1/2 pagina (Liggend 216 x 73 mm, Staand 104 x 154 mm)85 €75 € / uitgave
1/1 pagina (216 x 154 mm)165 €145 € / uitgave

Alle advertenties dienen met een resolutie van 300 dpi aangeleverd te worden, bovenstaand is rekening gehouden met afloop gebied.

U kunt uw advertentie aanleveren via info@morsetekens.nl. Vermeld daarbij of het om een éénmalige advertentie gaat, of dat u doorlopend wilt adverteren, en welk formaat u wilt.
Aanlevering van uw ontwerp uiterlijk midden van de maand vóór verschijning, dus bv. medio februari voor het maartnummer.
Betaling vooraf op rekening nummer NL19 SNSB 0787 8562 23 t.n.v. Stichting Vrienden van Morsetekens te Leiden.
De jaarnota wordt ieder jaar in maart verstuurd.