Wie zijn wij?

De redactie van wijkmagazine Morsetekens bestaat uit een groep wijkbewoners die informatievoorziening en verbinding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. De redactie staat in contact met wijk-instellingen zoals Incluzio, gemeente, etc.

Redactie:
Frauke Bokker                             verspreiding
Wendy Buysse                            redactie
Nidia Gans                                     social media
Bart Hagedoorn                         redactie
Rémon de Jong                           social media
Ger Koper                                      webmeester
Lia van der Laan                         puzzels
Yvonne Nicasie                           opmaak
Steungroep:
Mirjan van der Blom               wijk-regisseur
Koen Wessels                             voorzitter stichting Morslint
Gerard van Steekelenburg voorzitter stichting Vrienden van Morsetekens
Ilonka van Rijn                           sociaal werker Morswijk
Myrthe Zonneveld                  Cultuurcoach

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor de hele Mors in een oplage van 4000 exemplaren, met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl