Wie zijn wij?

De redactie van wijkmagazine Morsetekens bestaat uit een groep wijkbewoners die informatievoorziening en verbinding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. De redactie staat in contact met wijk-instellingen zoals Incluzio, gemeente, etc.

Redactie:
Frauke Bokker                              verspreiding
Wendy Buysse                             redacteur
Nidia Gans                                      social media
Bart Hagedoorn                          redacteur
Rémon de Jong                            social media
Victor Kersing                             webredacteur
Ger Koper                                       adviseur
Lia van der Laan                          puzzels
Rig Mutschler                              redacteur
Yvonne Nicasie                            vormgeving
Arjen Schouten                           beheer website

Steungroep:
Mirjan van der Blom                wijk-regisseur
Femke Bolding                            sociaal werker Morswijk
Eveline Lameer                          cultuurcoach

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor de hele Mors in een oplage van 4000 exemplaren, met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl