Wie zijn wij?

Initiatiefgroep wijkmagazine Morsetekens
Dick Wouters (voorzitter)
Secretaris (Vacant)
Hilde van Dijk (penningmeester)

Redactie:
Frauke Bokker
Wendy Buysse
Hilde van Dijk (opmaak)
Ineke Kester (eindredactie)
Ger Koper (webmeester)
Lia van der Laan
Gerard J. Telkamp (eindredactie)
Dick Wouters (Foto’s)

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor het hele Morsdistrict ten westen van de spoorlijn in een oplage van 4400 exemplaren,
met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014. Morsetekens wordt gemaakt voor en door wijkbewoners. Kernwoorden zijn informeren en verbinden in de wijk.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl