Wie zijn wij?

De redactie van wijkmagazine Morsetekens bestaat uit een groep wijkbewoners die informatievoorziening en verbinding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. De redactie staat in contact met wijk-instellingen zoals Incluzio, gemeente, etc.

Redactie:
Frauke Bokker                             verspreiding
Wendy Buysse                            redactie
Yvonne Nicasie                           opmaak
Ineke Kester                                 redactie
Ger Koper                                      webmeester
Lia van der Laan                         puzzels
Steungroep:
Marco Versluis                           wijk-regisseur
Jaimy Hartevelt                         sociaal werker Morswijk

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor de hele Mors in een oplage van 4000 exemplaren, met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl