Wie zijn wij?

De redactie van wijkmagazine Morsetekens bestaat uit een groep wijkbewoners die informatievoorziening en verbinding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. De redactie staat in contact met wijk-instellingen zoals Incluzio, gemeente, etc.

Redactie:
Frauke Bokker                              verspreiding
Wendy Buysse                             redactie
Nidia Gans                                      social media
Bart Hagedoorn                          redactie
Rémon de Jong                            social media
Ger Koper                                       webmeester
Lia van der Laan                          puzzels
Yvonne Nicasie                            vormgeving
Steungroep:
Mirjan van der Blom                wijk-regisseur
Koen Wessels                              voorzitter stichting Morslint
Gerard van Steekelenburg  voorzitter stichting Vrienden van Morsetekens
Tjitse Damsma                           bestuurslid stichting Vrienden van Morsetekens
Femke Bolding                           sociaal werker Morswijk
Myrthe Zonneveld                   Cultuurcoach

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor de hele Mors in een oplage van 4000 exemplaren, met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl