Wie zijn wij?

De redactie van wijkmagazine Morsetekens bestaat uit een groep wijkbewoners die informatievoorziening en verbinding tussen bewoners in de wijk wil bevorderen. De redactie staat in contact met wijk-instellingen zoals Libertas, gemeente, etc.

Redactie:
Frauke Bokker (verspreiding)
Wendy Buysse
Hilde van Dijk (opmaak, penningmeester/advertenties)
Ineke Kester (eindredactie)
Ger Koper (webmeester)
Lia van der Laan (puzzels)
Dick Wouters

Steungroep:
Marco Versluis (wijk-regisseur)
Irene den Hartoog (Sociaal werker – Morswijk)

Wijkmagazine Morsetekens verschijnt voor het hele Morsdistrict ten westen van de spoorlijn in een oplage van 4400 exemplaren, met een frequentie van 4 x per jaar, vanaf 2014.

Correspondentie:
mail: info @ morsetekens . nl
post: Wijkmagazine Morsetekens
p/a Topaaslaan 19
2332 JC Leiden
web: www . morsetekens . nl