Go Deep Game De Mors – 15 mei

Een groep bewoners in de Robijnhof (vluchtelingen studenten) werkt samen met kunstenaars, gemeente, Libertas en Elos foundation. In het kader van met de wijk werken wil men een wijkspel uitvoeren in Juni en daarover is 15 Mei 19.30 uur een toelichting in de Robijnhof (zie folder).