Droogte …

Een buurtbewoonster suggereerde ons “aandacht te vragen voor het groen onderhoud bij langdurige droogte” en dan met name langs de Lage Morsweg. Wij zijn ter plaatse eens gaan kijken. Het lijkt er op dat er toch ook buurtinitiatief is. Hulde daarvoor!