Lustrumfeest Augustinus

Er zijn duidelijk zichtbaar een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast door het lustrumfeest van Augustinus te beperken. Dit is zonder twijfel de opbrengst van het overleg tussen gemeente en buurtbewoners van de IJshal. Het lijkt er op dat dat redelijk afdoende is. Het komt natuurlijk op de laatste paar dagen aan …