BuurtAED Gerard Brandtstraat

Samen maken we onze buurt nog veiliger. Help jij mee? Via BuurtAED is het mogelijk om een automatische externe defibrillator (AED) in de buurt te laten plaatsen. Een AED kan iemands leven redden in het geval van een hartritmestoornis die anders fataal kan aflopen.

De dichtstbijzijnde AED is op het Diamantplein. Als je je bedenkt dat de eerste 6 minuten bij een dergelijke hartritmestoornis/hartstilstand cruciaal Is, is dit veel te ver weg.

Wellicht kan je je afvragen of het noodzakelijk is om er een te plaatsen met de ambulancedienst zo dichtbij. Ik heb het locatiehoofd van de ambulance (meldkamer)post op de Vondellaan gesproken. Zij geven aan dat deze ambulancepost niet voor 100% kan garanderen dat ze binnen 1-2min ter plaatse zijn.

Ik ben dan ook een crowdfundactie waarbij je met 60 gezinnen die elk 25 euro bijdragen een AED in onze buurt kan laten plaatsen.
Ik heb gekozen voor een AED met pincode die ik met jullie kan/zal delen en ook de opgeroepen burgerhulpverleners zullen deze code ontvangen. De exacte locatie wordt nog nader bepaald.

Jullie kunnen doneren via: Doneer jij ook?

Klik dan HIER.

Deel deze link ook graag met buurtbewoners waarvan ik de contactgegevens niet heb.

Mochten we te weinig geld ophalen wordt dit door de hartstigting weer terug gestort. De locatie waar de AED gaat hangen wordt nog nader bepaald.

Hartelijke groeten,
Willemijn