Bewoners Hoge Mors vrezen voor hun wijk door bouwplannen Gemeente Leiden

De Hoge Mors staat de bouw van circa 1.000 woningen te wachten, met direct daaromheen nog eens hetzelfde aantal. De leefbaarheid komt onder bijzonder hoge druk. Bewoners vragen de gemeente om te vertrekken vanuit eerdere beloften en integraal te kijken naar de gevolgen voor de gehele wijk, in plaats van steeds per afzonderlijk bouwplan te beslissen.

Aan de Turkooislaan 131 wil men een complex bouwen van 30 meter hoog voor 100 – 150 woningen. Voor die locatie is een stedenbouwkundig plan, dat voorziet in maximaal 50 woningen tot circa 15 meter hoogte, waarmee de gemeente volgens eigen zeggen “een zo optimaal mogelijke helderheid over de ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst heeft willen geven”. Van 2002 tot 2014 is ook volgens dat plan gebouwd. De gemeente laat haar stedenbouwkundige belofte koud vallen voor een latere toezegging in een bouwproject aan de andere kant van Leiden. Ook wil de gemeente kwaliteitsnormen (tijdelijk) naar beneden bijstellen om bouwprojecten versneld doorgang te laten vinden, in plaats van te bouwen volgens de gestelde normen. Voor diegenen voor wie gebouwd wordt en hun bestaande buren een zorgwekkende situatie.

De zorgen rond het project Turkooislaan en de andere voorgenomen bouwprojecten worden in de wijk breed gedeeld. Meer dan 100 adressen hebben ingesproken op het project Turkooislaan 131. De petitie “Hou de Hoge Mors leefbaar” op www.petities.nl heeft meer dan 400 ondertekenaars, verspreid over de gehele wijk. Raadsleden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling zijn onlangs door bewoners ter plaatse rondgeleid.

De Hoge Mors is slechts een halve vierkante kilometer groot, omsloten door de water en twee doorgaanswegen. Het huidige aantal woningen is circa 2.600. De beoogde toename van 1.000 te bouwen woningen is een forse toename van circa 40%.

De gemeente volgt een ‘salami-tactiek’ waarbij per project de gevolgen snel als redelijk worden voorgesteld, maar de projecten bij elkaar opgeteld leiden tot onder andere een verkeersinfarct.Een samenhangend plan voor de gehele wijk is cruciaal. Hierin moeten verkeer, parkeren, groen, leefbaarheid en sociale cohesie integraal worden bekeken, voordat besloten kan worden tot bouwen.  

Bewoners van de Hoge Mors roepen de gemeente op om de lokale omstandigheden integraal te onderzoeken en uitdrukkelijk mee te wegen in alle bouwplannen voor deze wijk. Tevens wordt gevraagd om aan participatie daadwerkelijk invulling te geven. De te verwachten negatieve gevolgen van de bouwplannen zijn immers realistisch te verwachten en verdienen aandacht vooraf besluiten tot bouwen.