School met 160 leerlingen op Crescendo veld?

In een informele bijeenkomst op 7 mei jl werden raadsleden uit Oegstgeest en Leiden bijgepraat over de start van een nieuwe school. Niet zomaar een school, maar een school voor internationaal basisonderwijs. Aan zo’n school staat grote behoefte nu bedrijven in het Bio Science Park en de universiteit steeds meer buitenlandse werknemers aantrekken.

De eerste lessen zouden in januari 2020 moeten beginnen, vóór die tijd moeten nog leraren aangenomen worden en een locatie voor de school worden aangewezen. Voor dat laatste heeft Oegstgeest een bestaand gebouw in Endegeest in de aanbieding en wethouder Dirkse vindt het terrein van Crescendo wel geschikt.

Daar moeten dit najaar dan noodlokalen op worden gezet die zo’n 5 jaar zullen blijven staan. Over “details” als extra verkeer en betrekken van de bewoners om het veld wordt wat makkelijk gedacht.

Er wordt vanuit gegaan dat veel ouders hun kleintjes op de fiets naar school brengen zodat het wel mee zal vallen met extra autoverkeer. En voor de bewoners in de buurt volgt nog informatie (maar geen inspraak, benadrukte de projectleidster).

Wat vindt u van deze plannen? Laat het ons weten via crescendo@fastmail.com