Lunchcafé Deksels aan het Diamantplein gaat niet sluiten!

In november 2012 is lunchcafé Deksels geopend als horecaonderneming waar mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige baan kunnen vinden. Deksels is een opleidingsbedrijf van waaruit medewerkers kunnen doorstromen naar reguliere werkgevers. 

Deksels is inmiddels onlosmakelijk verbonden aan de buurt en aan de stad. Veel van de omwonenden hebben hun vaste plekje gevonden en ontmoeten elkaar met een kopje koffie en een gebakje uit eigen keuken.

De buurtvereniging houdt haar vergaderingen bij ons en als er iets te vieren valt, weet men Deksels ook te vinden.  Ook maken steeds meer organisaties gebruik van onze voorzieningen.

Helaas gaan er op dit moment geruchten dat het lunchcafé zal worden opgeheven. Wellicht vloeien deze ongefundeerde verhalen voort uit de ontwikkelingen rond de aanpak van het winkelcentrum en de leegstand van een aantal winkels in dat complex.

Er is echter geen sprake van een op handen zijnde sluiting. Het tegendeel is waar. Deksels is erg succesvol en heeft voldoende perspectief om door te gaan. De stichting Deksels is ook in gesprek met de gemeente over de planontwikkeling van het Diamantplein en heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen in een nieuw concept.

Het personeel van Deksels blijft u dus graag en met veel enthousiasme ontvangen.