Het lijkt wel een prijsvraag, wat ziet u hier?

In het kleine wooncomplex gelegen achter denksport en de Fysio, haalden de bewoners afgelopen dinsdag met een hartelijk applaus B&W – die op wijkbezoek kwamen – in. 10 jaar geleden wilden de bewoners een lift, maar Portaal bouwt pas een lift bij een hoogte van 5 etages. Het wooncomplex heeft 3 etages. De bewoners besloten kleine klussen in het complex voor Portaal zelf te doen en het geld dat ze bespaarden als startkapitaal te gebruiken. Zij hoorden dat de Gemeente nadacht om geld uit de WMO aan bewonersgroepen te willen besteden. De bewoners schreven de gemeente een brief en nadat deze lang met Portaal had overlegd – Portaal was ook bereid mee te doen – ging zij overslag. De bewoners kregen wel € 10 huurverhoging en daar was niet iedereen het mee eens. Als een wonder schoot het WOZ fonds te hulp met € 180 subsidie pp, zodat de bewoners de eerste anderhalf jaar geen huurverhoging hoefde te betalen. Nu gingen bijna alle bewoners hiermee akkoord en zie hier de nieuwe lift. Zonder de hulp van B&W was de lift er niet gekomen en met een hartelijk applaus bedankte ze het gemeente bestuur.

Lia van der Laan