Asbestverwijdering Robijnhof van start

Vanaf 7 oktober wordt in het voormalig zorgcentrum van Robijnhof asbest verwijderd. Op 30 september was een informatieavond daarover. De verspreiding van de uitnodigingen was niet helemaal goed gegaan. Bouwer De Nijs heeft verontschuldigen aangeboden en verbetering toegezegd.

De sloop wordt uitgevoerd door  K&P Projecten en voor het asbest is een gecertificeerd asbestbedrijf (Removas) aangetrokken. Dat begint binnen met het verwijderen van plafondmateriaal waarin asbest zit. Daarbij wordt met zeer hoge druk door een machine de asbesthoudende laag met water verwijderd en opgevangen. Na herhaalde filtering gaat de asbestslib beveiligd naar de verwerking elders. Het water mag volgens de regelgeving in het riool. Buiten zit achter en in kozijnen op enkele plaatsen stukken asbest. Die worden in zijn geheel verwijderd.

Afval zonder asbest wordt achter hekken op de parkeerplaats Robijnstraat/Smaragdlaan opgeslagen
en circa 4 keer week afgevoerd. Asbest staat net als de wateropslag ook achter hekken maar dan op de hoek Aquamarijnstraat/Carneoolstraat. Dat wordt 1 a 2 keer per week afgevoerd. De route voor
werkverkeer en transport gaat via de Diamantlaan de Hoge Mors in uit, zie hier voor details.

Dit alles duurt tot ergens in december, en heeft op werkdagen plaats van 07.00 en 17.00 uur. Er is
dan altijd een opzichter aanwezig die aanspreekbaar en bereikbaar is.

  • Voor Removas is dat XXX. XXX is beschikbaar voor uitvoeringsgerichte vragen/ klachten (tijden, vervoer, geluid, asbest).
  • Voor  K&P Projecten BV is dat XXX. XXX is beschikbaar voor algemene vragen/ klachten en als achtervang.

Een  klankbordgroep volgt de bouw en hoopt op een goede samenwerking met De Nijs en de betrokken bedrijven.

Een bericht van Jos van Iersel.