Gemeenteraad in gesprek met de Mors

Afgelopen woensdag 6 november is een delegatie van de gemeenteraad op bezoek geweest in de Mors. Bij het buurtkaderoverleg kwam dat als een wens vanuit de wijkvertegenwoordigers naar voren en de wijkregisseur Marco Versluis heeft dat mogelijk gemaakt. Onder leiding van de dagvoorzitter Bely Voskamp werd een programma doorgewerkt dat bestond uit een introductie van de raadsleden en een introductie van de wijkvertegenwoordigers. Daarna werd aan verschillende thematafels gesproken over verkeer, groen/onderhoud en bouwontwikkelingen/hoogbouw. Morswijk-bewoner Jos van Iersel was er bij en spreekt van goede thematische opzet ondervond een opmerkelijke eensgezindheid in de wijk en een  echt interactieve opstelling  van de raadsleden.  Wijkregisseur Marco Versluis heeft het ook als positief ervaren. De bewoners hebben kortere lijntjes met de politiek en de raadsleden horen van bewoners direct hoe de ervaringen zijn in de wijk en met de projecten. We hebben ook Antje Jordan, raadslid voor D66, gevraagd naar haar ervaringen: ik vond het een nuttige bijeenkomst omdat de verhouding raadsleden/wijkbewoners ca 1 op 5 was en met deze ratio mensen echt hun verhaal konden doen. Aan alle drie tafels ging het hetzelfde: hoe verhoudt de gemeente zich tot haar inwoners. hoe luister je, hoe bespreek je plannen op een moment dat je enerzijds als echt wat kan vertellen want vage stikkerplakavonden werden ook niet echt gewaardeerd en anderzijds nog wel wat met de input kan doen. Ik denk dat in de loop van de avond ook duidelijk werk dat wij als raadsleden ook niet altijd makkelijk aan alle nodige info komen: wij hebben heel duidelijk ook de uitnodiging gedaan aan mensen om vooral te mailen naar de griffie of naar aparte fracties of hun eigen netwerk te gebruiken om de Raad te attenderen op zaken die spelen in een wijk. wij kunnen bij de geweldige lawine aan stukken onmogelijk alles in de gaten houden, wij zijn echt aangewezen op signalen uit de wijken.

Wij hopen dat deze bijeenkomst heeft geleid tot duurzame contacten met raadsleden zodat de stem uit de Morswijk helder en duidelijk doorkomt in de gemeenteraad.