Winkelcentrum Diamantplein binnenstebuiten

Buiten ieders verwachting stond het zomaar in de lijst met vergunningsaanvragen van de eerste Stadskrant van het nieuwe jaar. Waar de gemeente druk doende is met megalomane plannen om de hele omgeving van het winkelcentrum te herzien, heeft eigenaar Topmunt doodleuk een compleet plan voor het winkelcentrum ingeleverd. Niet dat het een lekker leesbaar verhaal is. Integendeel, het voorstel bestaat uit een serie zeer gedetailleerde technische tekeningen. Waar dan toch wat tekst moest staan, staat dat men de plannen graag mondeling wil toelichten. Niettemin is het een duidelijke stap in de goede richting en eentje waar de andere partijen een punt aan kunnen zuigen.

We hebben een bouwkundige buurtbewoner gevraagd om zich eens over de tekeningen te buigen. Hij kwam al gauw met een antwoord: “het gaat grotendeels op de schop”. Aan de binnenkant zijn twee supermarkten geschetst met een smalle gang er tussen die de Opaalstraat met het Diamantplein verbindt. De ingang aan de Diamantlaan verdwijnt. De ingangen van de winkels die nu veelal binnen het centrum zijn, worden nu naar buiten toe getekend. Alleen twee klein portalen aan de uiteinden van de gang hebben wat winkeldeuren. Dus etalages aan Diamantlaan, Opaalstraat en Diamantplein. Toegegeven, daarmee wordt het wel meteen duidelijk dat het om een winkelcentrum gaat. Vooropgesteld natuurlijk dat er nog winkeliers te vinden zijn.

Wat ontbreekt is een visie op de omgeving: wat moet er met de winkelwagens, met de fietsen, de auto’s en hoe gaat de bevoorrading precies? Wij meenden al wat gemor bij een gemeentelijk verkeersdeskundige te horen toen we het over een fietstunnel hadden, daarover een andere keer. Het is alsof dat aan de gemeente is gelaten om over te steggelen. Het is nu mogelijk om op de plannen te reageren. Als u zoekt waar: we gaan het ook op onze webstek www.morsetekens.nl zetten onder het kopje “Bouwen in de Mors”. Het zal ons benieuwen wat voor reacties deze binnenstebuiten-truc van Topmunt gaat uitlokken!