Buurtwerk ontregeld

In de jaren 80 werd het mode om zoveel mogelijk van oorsprong gemeentetaken uit te besteden zodat marktwerking de kosten in de hand zou houden en de kwaliteit door zorgvuldige aanbesteding gegarandeerd zou blijven. Anno 2020 heeft dat geleid tot een sterke versplintering van de zorgtaken. Grote en kleine instellingen verzorgen deeltaken. Zo kennen wij Libertas voor het welzijnswerk en de stichting Radius voor de ouderenzorg. Het gemeentebestuur wilde hier veranderingen in brengen en begon een nieuwe aanbesteding.

Het effect is dat nu de voorlopige resultaten bekend zijn gemaakt, waarbij bijvoorbeeld het aandeel van Libertas sterk is gereduceerd er, zoals ook het Leidsch Daglad al meldt, grote onzekerheid onder de welzijnswerkers is ontstaan. Zoals welzijnswerker Irene den Hartoogh het verwoordt ” Er zullen voor de Mors en heel Leiden dingen gaan veranderen maar er is nu nog weinig bekend. Zodra we meer weten zullen we bewoners en vrijwilligers op de hoogte brengen.”

Helaas heeft dat zijn weerslag op de uitvoering van het werk. Veel welzijnswerkers zijn zich nu aan het oriënteren op hun toekomst en het is niet onmogelijk dat veel taken tot ruim na de zomer niet of niet volledig meer ingevuld zullen worden. Dat is een ongetwijfeld niet voorzien, maar wel reëel resultaat van de procedure die het gemeentebestuur meende te moeten volgen. Betere afstemming van de plannen met de wijk had dit voor buurtbewoners direct invoelbare probleem wellicht kunnen voorkomen.