Auris de Weerklank 60 jaar

Auris De Weerklank is een bijzondere basisschool aan de Robijnstraat, Het is een school voor slechthorende leerlingen en voor kinderen die grote moeite hebben met taal. Tien jaar geleden pakte de school groots uit met haar 50ste verjaardag. De zestigste verjaardag zou soberder zijn, maar zo sober als de afgelopen twee weken hadden ze vast niet bedoeld. Het is maar de vraag of er de rest van het jaar nog tijd is om de verjaardag toch alsnog te vieren.

Ger Koper