Betaald parkeren in de Mors

Over het voorstel van de gemeenteraad om het betaald parkeren in de stad, en dus ook in de Mors, verder uit te breiden wordt in de diverse wijken heel verschillend gedacht. Zo konden we onlangs in het Leids Dagblad lezen dat de nood hoog is bij de Muiderkringflat, met name vlakbij het benzinestation waar een parkeerterrein is. Dat is gericht is op de buurt maar dat gebruikt wordt door bezoekers van Naturalis. Voor hen zou ook in het weekeinde het parkeerregime mogen gelden en wellicht tegen hogere tarieven.

Op de webstek van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst lezen we een ander verhaal. Zij richt zich voornamelijk op de mogelijk negatieve gevolgen van de parkeervisie op het project Plesmanlaan 100 voor de leefbaarheid van hun aanpalende wijk. Dat is namelijk een project waar een groot aantal woningen zonder voldoende parkeerruimte dreigt te worden ontwikkeld. Zij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren naar de raad.

Bij het Diamantplein en directe omgeving ziet men het liefst meteen een parkeerregime maar dan ook met goede handhaving. Tenslotte zijn er ook delen van de wijk die niet meteen problemen verwachten. Die zouden kunnen komen als er een meer restrictief vergunningenbeleid komt.

Ger Koper