Definitieve aanvraag verbouwing winkelcentrum Diamantplein

Op 30 maart is een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het winkelcentrum aan het Diamantplein gemeld. Om de aanvraag in te zien, klikt u hier. Het is ditmaal een definitieve technische aanvraag met betrekking tot heipalen, fundering, vloeren en dakconstructie. Daarbij is ook een verdere visualisatie van gevels en binnenstraat ingebracht. Volgens die informatie zal de de aanvraag op 15 april bij de Welstands- en Monumentencommissie ter sprake komen.

Gezien deze ontwikkelingen is het jammer dat de Projectenmarkt Morsdistrict, die voorzien was voor 8 april, geen doorgang kan vinden. Een belangrijke vraag die nu blijft hangen is: hoe gaat de inrichting van de omgeving van het winkelcentrum er uit zien? Aan bijna alle zijden zullen belangrijke veranderingen in het straatbeeld komen maar daar is nog niets over bekend. Waar komen fietspaden, wandelgebieden? Waar komen parkeerplaatsen – met twee supermarkten is uitbreiding van het huidige bestand nodig – en waar komen winkelwagens van die twee bedrijven? Wij hopen u binnenkort meer hierover te kunnen melden.