Hoogte gebouwen in plan Vondelkwartier verontrust Lage-Mors-bewoners

Het kwam wel wat onverwacht. De inkt van het Ontwerp-ontwikkelperspectief van de Mors was nog niet opgedroogd of het Leids Dagblad wist al te melden dat het gemeentebestuur doende was met een gebiedsvisie voor het Vondelkwartier. De inspraakprocedure werd maar meteen gelanceerd met een looptijd tot en met komende zondag (!) 7 juni 2020. De bewoners van de Lage Mors kregen een “bewonersbrief” met de oproep om vooral mee te doen aan de online inspraak-enquete.

De plannen gaan voor een aantal bezorgde Lage-Mors-bewoners duidelijk te ver en dan betreft het met name de beoogde bouwhoogte van 70 meter. Zelfs het LUMC zou niet hoger zijn dan 50 meter. Zij hebben daarom een buurtbrief doen rondgaan waarin zij oproepen om vooral mee te doen aan de inspraak-enquete. Vanzelfsprekend ondersteunen wij die oproep van harte! Hoe meer mensen meedoen, hoe duidelijker de betrokkenheid van de Mors bij de ontwikkeling van haar wijk is.

Het zit het gemeentebestuur niet mee. Zo wist het Leids Dagblad van vandaag te melden dat de ontwikkeling van het Werninkterrein sterk vertraagd zal worden. Met name de ontsluiting van de wijk is voor de ontwikkelaar ABB een belangrijk punt. Die maken het project, waaraan het gemeentebestuur ook nog allerlei extra voorwaarden met betrekking tot sociale woningbouw en duurzaamheid stelt, een “complex probleem”. Kort door de bocht: het is voor ABB de vraag of zo’n project financieel haalbaar is. Het wordt steeds lastiger om de gestelde doelen met betrekking tot meer woningen voor bepaalde doelgroepen, zoals de sociale sector, te realiseren. Wellicht dat dat de aanleiding was om het Vondelkwartier versneld ter hand te nemen?

Ger Koper