Tiny Forest in Kweeklust park!

In het najaar van 2018 werd Leiden, samen met elf andere gemeenten door het IVN (Instituut voor Natuur Educatie) geselecteerd als partnergemeente voor de aanleg van Tiny Forests in de stad. Park Kweeklust was toen één van de locaties die was geselecteerd voor een Tiny Forest. In het voorjaar van 2019 organiseerde de gemeente een een bewonersbijeenkomst over de toekomst van Park Kweeklust. Ook daar werd een Tiny Forest als een van de mogelijkheden genoemd.

Gisteren meldde Dylan Haanappel, de projectleider bij IVN, trots dat ze nu echt aan de slag mogen. Stichting Naar Buiten! zal het bosje adopteren en onder andere kinderen van de Pacellischool gaan er buitenles krijgen. We hopen binnenkort meer te horen over het plan.