De Mors geen “Manhattan aan de Rijn”

Na de Bockhorst, zie hier, is nu ook de Lage Mors in het verweer gekomen tegen de ontwikkelingsplannen voor het Vondelkwartier, aldus een artikel op sleutelstad.nl. De vraag is of de Hoge Mors zich hier bij aan wil sluiten. Verleden jaar verzette die groep zich tegen de bouwwoede in de Mors. Ook de plannen met betrekking tot het Werninkterrein bevatten immers hoogbouw en dat terrein grenst aan de Hoge Mors.

De aktie komt goed op tijd voor de behandeling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad. Eerst zal de commissie Stedelijke Ontwikkeling daarover vergaderen, op 26 november 2020, nadat er op 3 november de mogelijkheid is tot inspreken. De vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad is voorzien op 3 december van dit jaar.

Verleden jaar was er groot offensief tegen het voorgenomen hoogbouwplan LEAD dat zelfs tot de aanvraag van een referendum heeft geleid. Die aanvraag heeft het toen niet gehaald. Ook Gerard Kramer, als voorzitter van de historische vereniging Oud Leiden, sprak zich in een recent artikel in het kwartaalblad Oud Leiden uit tegen de hoge hoogbouwplannen en stelde dat met minder hoge maar bredere bebouwing hetzelfde aantal woningen kan worden gebouwd met behoud van een beter stadsaanzicht. De vereniging laat regelmatig van zich horen als het gaat om aantasting van het karakter van de stad.

We zullen spoedig meer vernemen van de nieuwe aktiegroep, die van plan is te gaan flyeren en een webstek wil opzetten. Zij richten zich vooral op de hoge hoogbouw en op de verkeersproblemen die zij verwachten.

Ger Koper