SOS Mors vraagt om steun

De aktiegroep schrijft op haar webstek www.sosmors.nl “Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. “

Via de contactpagina kunt u zich aanmelden om mee te doen, maar alleen als Lage Mors-bewoner!