Bockhorst houdt vragen bij vernieuwd plan Plesmanlaan 100

Vandaag kregen bewoners van de Bockhorst een “bewonersbrief” waarin zij werden uitgenodigd kennis te nemen van de hernieuwde plannen voor het gebouw aan de Plesmanlaan 100. Zij werden uitgenodigd de betreffende webstek van de investeerder Urban Interest te raadplegen en vervolgens hun mening te geven aan de hand van een viertal open vragen. Op de webstek van de bewonersvereniging staan al een flink aantal punten die voornamelijk gaan over aantal woningen en doelgroepen, de te verwachten parkeerdruk in de wijk en de voorziene hoogte van het gebouw.

Er kan tot en met zondag 6 december worden gereageerd waarna de gemeente aan de slag gaat om voor het eind van het jaar een Nota van Uitgangspunten te formuleren. Daarna, volgend jaar dus, volgt een participatieronde.