Herinrichting winkelcentrum en omgeving komt op stoom.

Op 14 december zal de gemeente Leiden een digitale informatiesessie organiseren om bewoners uit de Mors te informeren over de huidige stand van zaken omtrent de bouwplannen op en bij het Diamantplein.  Die bouwplannen betreffen het winkelcentrum, het oude Radius gebouw aan de Opaalstraat en het oude Denksportcentrum. Ook zal dan het voorlopige ontwerp voor de aanpassing van de buitenruimte rondom het winkelcentrum aan bod komen.

De komende week zal een brief worden gestuurd aan bewoners van woningen in de directe omwoning. Deze informatie komt ook te hangen in een leegstaande winkel in het winkelcentrum. Iedereen kan dan hier met van enquête-formulier op reageren. 

Het plan is dat de verbouwing/revitalisatie van het winkelcentrum medio januari begint. Het werk zal een looptijd hebben van ongeveer 6 maanden, mede afhankelijk van weersomstandigheden. Uitgezonderd Slijterij Jan Toet en zij die al eerder verdwenen zullen alle huidige winkeliers een nieuwe plek krijgen in het vernieuwde winkelcentrum. 

Ger Koper