BB Bockhorst vindt collegevoorstel onvolledig

Dinsdag 19 januari vergadert de raadscommissie Stedelijke Ordening onder andere over de Nota van Uitgangspunten met betrekking tot het Aramco pand aan Plesmanlaan 100, het onderwerp zou rond 20:15 uur aan de orde komen.

De BewonersBelangenvereniging Bockhorst (BBB) verzet zich tegen de gang van zaken rond de ontwikkeling van dit pand en heeft tijd toegewezen gekregen om de gemeenteraad over haar gezichtspunten nader in te lichten. Een aantal stukken zijn daartoe al ingezonden, u kunt ze hier vinden. Die link stuurt u ook naar de plaats waar u de raadscommissievergadering zelf, van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur online kunt volgen. U kunt het ook later nog eens afspelen.

De bezwaren van de BBB richten zich met name op de te verwachten parkeerdruk, de woningdifferentiatie, de vorm van de nieuwbouw en de manieren waarop met participatie wordt omgegaan. In dat laatste staat BBB niet alleen, veel andere wijkverenigingen beklagen zich daar ook over.

Ger Koper