De balans is zoek

Ingeklemd tussen drie belangrijke verkeersaders, de Plesmanlaan, de Cornelis Lelylaan en de Haagsche Schouwweg, ligt een klein wijkje, Bockhorst, dat zich nu verweert tegen de drieste bouwplannen in haar directe omgeving. Niet alleen gaat het om de verbouwing van de Aramcobunker aan de Plesmanlaan tot een complex met meer dan 400 woningen, ook dreigt de inrichting van een nieuwe wijk op de Paardenwei langs de Haagsche Schouwweg en iets verder weg de geplande hoogbouw in de Vondelwijk.

De balans tussen bewonersaantallen en de ruimte die beschikbaar is om te recreëren dreigt totaal zoek te raken is wat één inspreker, tijdens de raadscommissievergadering Stedelijke Ontwikkeling gisterenavond, met verve naar voren bracht. Volgens zijn redenering is de balans goed in de huidige Bockhorst maar met de komst van 1,5 maal meer woningen zonder extra groene ruimte is die totaal verloren. Waar moeten die mensen heen om de hond uit te laten, kinderen te laten spelen, etc. Daarvoor schiet de beschikbare ruimte, ook verderop in de Lage Mors, tekort.

De enige oplossing lijkt te zijn minder woningen op het Aramcoterrein en meer ruimte voor groen, zo antwoordde de inspreker op een van de vragen uit de commissie. De vraag is of dat zo is. Aan de andere kant van de Cornelis Lelylaan liggen nu sportvelden met al behoorlijk wat groen. Als die terreinen meer toegankelijk gemaakt zouden worden voor algemene recreatie dan kan de balans weer enigszins hersteld worden. In die zin is de situatie vergelijkbaar met die van Roomburg waar ook een tekort aan algemeen toegankelijke groene ruimte dreigt.

Dinsdag 9 februari zal de commissie nader overleggen, samen met de wethouder, over de Nota van Uitgangspunten voor de verbouwing van de Aramcobunker.

Ger Koper