Gemeentebestuur verrast buurt met akkoordverklaring over Aramcobunker.

Op 21 december heeft Urban Interest een conclusie geformuleerd over de laatste door haar georganiseerde participatieronde. U kunt die hier lezen. In die conclusie wordt aangegeven dat een Nota van Uitgangspunten naar de gemeenteraad is gestuurd en dat men verwacht na de behandeling door de gemeenteraad, januari-februari 2021, een tweede participatieronde te houden.

Hoe dit strookt met de berichten in het Leidsch Dagblad van vandaag en op Sleutelstad dat het gemeentebestuur akkoord is met het plan van Urban Interest is vooralsnog onduidelijk. Zodra wij meer weten zullen wij u dat hier melden.

Nagekomen: op de webstek van de gemeente wordt in het artikel “Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 21.0007 (5-1)” gemeld dat het gemeentebestuur instemt met de Nota van Uitgangspunten van Urban Interest. Het zal dit bericht zijn dat de journalisten zien als een akkoordverklaring. Of dat in de praktijk zo uitpakt zal later in het jaar blijken. De behandeling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad zal op dinsdag 19 januari zijn.