Raadpleging verkeersonderzoek Werninkterrein

Hoewel de uitnodiging hier niet zo helder over was ging het bij deze bijeenkomst, net als de vorige op het Werninkterrein zelf, voornamelijk over het verzamelen van informatie uit de buurt. Er werd veel gesproken door de diverse deelnemers maar weinig concreets werd daadwerkelijk gepresenteerd. Er was veel ruimte voor inspraak en op zich is dat te prijzen.

Uiteindelijk vigeren nu drie varianten voor de verkeersafwikkeling van en naar het Werninkterrein. Bij één daarvan is er sprake van een brug over de Rijn naar de Haagweg. Er werd duidelijk, en terecht, bezwaar tegen deze oplossing gemaakt vanuit de bewoners daar. Bij de andere twee oplossingen is er sprake van een tunnel onder de spoorlijn door naar de Diamantlaan en een van verkeerslichten voorziene aansluiting op de Cornelis Lelylaan. Een tunnel alleen zou niet voldoende zijn. Eén variant maakt gebruik van de huidige Amphoraweg en de andere voorziet in een omgelegde weg om het bedrijventerrein te ontzien. Voor wandelaars en fietsers zou nog in een viaduct naar de Morsweg kunnen worden voorzien, een inspreker uit de Transvaal pleitte daarvoor. Een fietsviaduct naar de Groote Vink zou niet mogelijk zijn hoewel de argumenten daartegen duidelijk geen hout sneden.

Als u de presentatie gemist heeft kunt u die alsnog volgen. Ook kunt u zelf nog reageren op de varianten via doemee.leiden.nl tot 19 maart 2021: ruim de tijd dus!

Ger Koper