Informatie-avond LeidseRingNoord, deel Plesmanlaan

Maandagavond 15 februari was er een gemeentelijke informatie-avond voor belangstellenden over het project LeidseRing Noord, deelproject Plesmanlaan. Wie waren er dan deze avond de participanten? Dit waren betrokken burgers vanuit de wijk De Mors en met name uit de buurt Lage Mors, toch wel enigszins bevreesd dat er hun opnieuw een gemeentelijk project door de strot geduwd gaat worden. De nog recente ervaringen van deze groep met het project Vondelkwartier is natuurlijk niet positief te noemen. Verder waren er participanten vanuit bedrijven en organisaties als het LUMC en Naturalis. 

Het voorliggende ontwerp ziet er schitterend uit. Op de gevisualiseerde aanzichten is heel veel groen te zien. De rijwegen zijn nauwelijks van belang lijkt het. Het lijkt zelfs op de creatie van mooie fietspaden en voetpaden in een parkachtige omgeving.

Maar zien de schetsen en tekeningen van dit verkeersproject, met name het groen, er niet mooier uit dan dat dit in de praktijk zo te zien zal zijn? Hieronder een paar argumenten.

  • Het beoogde groen onder de brede viaducten zal niet goed of helemaal niet tot wasdom komen. Dus armetierig ogen.
  • Ook de hoogte van de rijwegen, 2 meter hoger dan nu, zal nadrukkelijk in beeld zijn als uit de plaatjes lijkt. Kijk maar eens naar een vergelijkbare constructie bij het Lammenschansplein.
  • Het verkeerslawaai zal om bovenstaande reden prominent aanwezig zijn en verder dragen. Mede ook het flinke aantal opstelstroken zal tot een forse hoeveelheid aan rem- en optrekgeluiden leiden.
  • De verbreding van het aantal rijstoken en de verplaatsing van het voet- fietspad langs de Darwinweg van oost- naar westzijde, laat nog maar nauwelijks – of helemaal geen – ruimte over voor een natuurlijke berm tussen voet- fietspad en het water voor Naturalis. Dit geldt trouwens over de gehele lengte van de Darwinweg.
  • Hoeveel natuurtuin blijft er werkelijk over achter Naturalis, als hier een parkeergarage, een keerlus en waarschijnlijk ook opstelplaatsen voor meerdere bussen moeten worden gerealiseerd?

Je vraagt je daarom af …

  • Is het mogelijk dat de nieuwe kruising op hetzelfde niveau blijft als nu? Met behoud van de betere rechtstandige kruising als beoogd?
  • Is het mogelijk dat de Darwinweg vrijwel identiek blijft zoals nu, met voet- fietspad aan oostzijde?
  • Is er een betere doorstroming mogelijk bij de rotonde Hogeschool Leiden? Moet er zo’n complete en kostbare wegen-reconstructie plaatsvinden of kan het ook goed met een alternatief zoals het weren van doorgaand autoverkeer door het BioScience-gebied zoals ook bij het Utrechtse universiteitsterrein is gerealiseerd?

Bij een komend overleg tussen de gemeente en de Mors kunnen deze punten aan de orde komen. Zodra daar meer over bekend is zult u dan van ons horen.

Joan Goselink en Ger Koper