Vondel en de Zwaan: Uitnodiging bewonersavond

Fransje Sprunken nodigt ons uit voor een virtuele bewonersavond op woensdag 3 maart 2021 vanaf 19.30 uur. De uitnodiging is duidelijk gericht aan toekomstige bewoners van de te verrijzen flats in het Vondelkwartier maar is ook gericht tot geïnteresseerden.

Mocht u belangstelling hebben om aan deze avond mee te doen, dan kunt u zich opgeven via de nieuw ingerichte website vondel.red. Er is ook een mooie brochure gemaakt, die kunt u hier bekijken.

Het plan is overigens in juli een voorlopig plan rond te hebben dat bij een tweede bewonersavond in augustus met bewoners en geïnteresseerden besproken kan worden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning zou dan in januari 2022 gedaan kunnen worden. De gemeenteraad zal zich in de eerste helft 2022 buigen over het omgevingsplan, aldus de bewonersbrief die door de gemeente wordt rondgestuurd.

In ieder geval maakt de aktiegroep SOS Mors, aldus hun website, zich op om met grote getale bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het kan een interessante avond worden!

Ger Koper