Ontwikkeling van de Paardenwei

Hoe was het ook al weer met de Paardenwei? In mei verleden jaar heeft de gemeenteraad het ontwikkelperspectief de Mors aangenomen. Daarin staan de plannen voor de Paardenwei beschreven, zie hier als u het stukje nog eens na wilt lezen.

Volgens dat plan gaat het om 600-1200 woningen die in laag- en hoogbouw gerealiseerd moeten worden. Men heeft het over “accenten van 50-70 meter met bij uitzondering één van 100 meter”. Men bedoelt dat er best een flatgebouw van zo’n 100 meter kan komen. Voor veel meer is ook geen ruimte, zo groot is het terrein ook weer niet. Verkeersontsluiting zou via de Cornelis Lelylaan en de Haagsche Schouwweg moeten plaatsvinden.

Verleden week heeft het gemeentebestuur besloten bijna een half miljoen euro vrij te maken om een “Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Westerpoort” voor behandeling in de gemeenteraad voor te bereiden. De gemeente gaat dit doen in samenspraak met de betrokken vastgoedeigenaren in het gebied, waaronder Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V., de eigenaar van het Hotel Holiday Inn. Eind van het jaar zal het plan worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Ger Koper