Gespreksverslag wethouders met stichtingsbesturen Morslint en Vrienden van Morsetekens

Op 17 februari spraken de bestuursleden van de stichting Morslint en van Vrienden van Morsetekens met de wethouders Marleen Damen en Ashley North. Het maakte deel uit van het rondje wijkgesprekken dat de wethouders op zich hadden genomen om het ongenoegen over participatie in de gemeente in kaart te brengen. Er werd nadrukkelijk op gewezen dat de besturen niet gezien mogen worden als vertegenwoordigers van de wijk maar wel als redelijk goed geïnformeerde wijkbewoners.

Een punt uit de discussie lichten we er hier uit, namelijk dat werd vastgesteld dat de handelwijze van de projectleider Gebiedsvisie Diamantplein en omstreken medio 2019 een dieptepunt was dat de wijk als schokkende misleiding en minachting heeft ervaren. De buurt heeft zich ertoe weten te zetten na de komst van de nieuwe projectleider toch constructief mee te denken. Uit een recent krantenbericht blijkt dat nu rondom de nieuwbouw op locatie Denksportcentrum de gemeente weer terug lijkt te vallen op de oude handelwijze in plaats van te zoeken naar vormen voor constructieve participatie.

Binnenkort hopen de besturen nog eens te praten met de wethouders over het Hart van de Mors, want daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen.

U kunt het verslag hier nalezen.

Ger Koper