Goed participatietraject bij ontwikkeling Diamantplein?

Dinsdagavond werd ook het kaderbesluit Diamantplein nader besproken in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Het is het schamele resultaat van een beslist ongelukkig begonnen ontwikkelingstraject van het Diamantplein en omstreken. Het heeft bij betrokken buurtbewoners tot veel frustratie geleid.

Op het hoogtepunt omvatte het project drie panden, het winkelcentrum zelf, het voormalig Denksportcentrum aan de overkant en het voormalige Radiusgebouw aan de Topaaslaan. De eerste die met het convenant brak was de eigenaar van het winkelcentrum die besloot gewoon een aanvang te maken met de renovatie van het winkelcentrum. Voor de buurt was dat overigens een goede ontwikkeling, het kon anders nog best lang duren voordat alle plannen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Spoedig daarna trok ook de eigenaar van het voormalig Radiusgebouw zich terug en is nu bezig met de ontwikkeling van een eigen plan. Tot voor kort liet de eigenaar van het voormalige Denksportcentrum niet van zich horen. Totdat tijdens de commissievergadering het raadslid Kerstens van Partij Sleutelstad wist te melden dat er een nieuwe eigenaar zou komen.

Wat overbleef van het plan was de inrichting van het Diamantplein zelf. Daar kreeg de buurt ruim de gelegenheid om haar ideƫen neer te leggen en leidde tot tevredenheid bij betrokkenen. Dat bij de laatste participatieronde nauwelijks respons was is dus niet zozeer te wijten aan ontevredenheid over dat resultaat. Dat neemt niet weg dat het voortraject bijzonder ongelukkig was en, zoals hiervoor gemeld, leidde tot veel frustratie. En dat was wat het raadslid Siwpersad van Leiden Participeert helder wilde stellen. Afgezien van het raadslid Kerstens was er geen steun in de commissie om het participatietraject opnieuw te laten doorlopen. En dat zou voor het kaderbesluit, waar alle angels inmiddels uit verwijderd zijn, ook nauwelijks zinvol zijn.

Ger Koper