Statendijck vordert gestaag

Meer dan 10 jaar geleden is de Maranathakerk gesloopt en sinds die tijd heeft op de hoek van de Lage Morsweg en de Damlaan het terrein braak gelegen. Tot eind van het jaar Ouwehand aan de bouw van een klein koopwoningenwijkje dat nu Statendijck heet, Het project bestaat uit 14 woningen en een aantal parkeerplaatsen op het terrein van de woningen.

Gisterenmiddag namen we even de tijd om eens goed te kijken: de gebouwen staan al overeind en het is praktisch zeker dat de voorziene opleverdatum voor het eind van dit jaar zal liggen. Wat wel opvalt is dat de rooilijn van de huizen langs de Damlaan wel erg dicht op de weg liggen. Veel ruimte voor groen, zoals beloofd werd, lijkt er niet te zijn. Voorlopig is het trottoir helemaal niet toegankelijk en moeten we het doen met het smalle stukje aan de andere kant van de Damlaan.

Mocht u belangstelling hebben voor de woningen dan lijkt het er op dat u naast het net vist: op de website wordt gemeld dat de inschrijving gesloten is.

Ger Koper