Vestingwijk de Mors

Met de presentatie van de gebiedsvisie voor het Werninkterrein gisterenavond beginnen de contouren van de vestingwijk de Mors duidelijker te worden. Forse hoogbouw langs de spoorlijn op het Werninkterrein, hoewel we van projectleider Carlo Cornelis gebouwen van zeker 15 woonlagen geen hoogbouw mogen noemen, hoogbouw in de Vondelwijk, hoogbouw tussen de Bockhorst en de Plesmanlaan en tenslotte hoogbouw bij de huidige Holiday Inn. De hogere kantoren in de punt rond het Heerema complex, de hoogbouw bij het Diamantplein en het Haagsche Schouw waren al gerealiseerd.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: door de ommuring van de wijk zullen de invloeden van extreem weer afnemen: zo zullen bijvoorbeeld de hittestress in de zomer en de zware herfst- en voorjaarsstormen worden opgevangen door de hoogbouw aan het Werninkterrein en minder toeslaan op de daar achter liggende laagbouw.

Enigszins verrassend was de uitkomst van het verkeersonderzoek voor het Werninkterrein die ook gisterenavond werd gepresenteerd. Op grond daarvan is er geen voorkeur voor een tunnel naar de Mors, een brug naar de Haagweg of een brug naar de Leidsestraat bij de Vink. Dus moesten er andere argumenten worden aangedragen om een keuze te maken en onder meer de geringe weerstand vanuit de Mors bepaalde de uiteindelijke voorkeur voor de tunnel onder het spoor door.

Het is maar de vraag of de toekomstige bewoners van het Werninkterrein veel van die tunnel gebruik gaan maken. Voor spitsverkeer in de richting van de A4 en A44 is de directe verbinding via de kruising bij de Amphoraweg met de Cornelis Lelylaan waarschijnlijk te verkiezen boven achteraansluiten op de wachtrijen op de Diamantlaan en de Hoge Morsweg. De verkeerskundige was er duidelijk over dat die problemen in de toekomst niet echt zullen afnemen. Daarom wordt nu al gedacht over aanpassingen aan de Smaragdlaan en de Hoge Morsweg (tussen Smaragdlaan en Haagse Schouwweg), overigens ten koste van groen en leefmillieu.

De kwaliteit van deze voorlichtingavond was prima: veel tijd werd er ingeruimd voor het beantwoorden van vragen en het was zelfs mogelijk af en toe wat door een presentatie heen te roepen. Voor de inspraak wordt verwezen naar de online mogelijkheid die daarvoor van 16 tot 30 april wordt geboden via doemee.leiden.nl. Of daar nog veel mee zal gebeuren is maar de vraag. De intentie is duidelijk om de beslissing vóór het zomerreces bij de gemeenteraad door te drukken!

Ger Koper