Hoge Mors gaat fors parkeerruimte inleveren

Deze en volgende week worden de schetsontwerpen gepresenteerd voor de herinrichting van de straten in de Hoge Mors na de renovatie van het riool. Dit gebeurt in vier bijeenkomsten voor de vier deelgebieden waarin de Hoge Mors is ingedeeld. De schetsen zijn hier in te zien.

Rioolvervanging

Dat het riool vervangen moet worden en dat er dan tegelijkertijd een dubbel systeem wordt aangelegd zodat het regenwater direct kan worden afgevoerd naar de grachten in de buurt is zonder meer een goede ontwikkeling.

Aardgasvrij

Hoewel de suggestie gewekt wordt zal er niets gebeuren in de richting van het aardgasvrij maken van de wijk die rond 2035 gereed zou moeten zijn. Ambtenaren laten doorschemeren dat dit vrij onrealistisch is gezien de ontwikkelingen rond de stadswarmte. Per slot van rekening zal daar altijd een fors aandeel aardgas voor bijverwarming nodig zijn. Ook een herziening van het elektriciteitsnet om aan de grotere vraag en aanbod te voldoen is nog niet in beeld.

Groen, groener, groenst

Meer groen in de wijk, dat is wat iedereen heeft aangegeven bij de diverse onderzoeken die de gemeente in het kader van onder andere het Ontwerp Ontwikkelperspectief de Mors heeft gedaan. De schetsontwerpen gaan met name daarover. Om meer groen te krijgen terwijl hier en daar rijbanen moeten worden aangepast voor meer en bredere fietsen en auto’s zullen stoepen versmald worden en parkeervakken worden omgezet in groenstroken. Ook wordt overwogen parkeervakken gedeeltelijk open te maken zodat er gemakkelijk water kan weglopen.

Parkeernorm

De straatindeling wil men met de buurt overleggen tijdens deze eerste bewonersavonden. Zoals de schetsen er nu uitzien zal het een reductie van zo’n 35% aan parkeerruimte opleveren. Belangrijke vraag is of hiermee dan nog steeds aan de parkeernorm (zie regeling bijlage 9) van de gemeente wordt voldaan. Die informatie ontbreekt bij de schetsen.

Ger Koper