Turkoois: plannen goed voor nieuwe, maar niet voor de oude bewoners

De informatiebijeenkomst over het project aan de Turkooislaan van afgelopen dinsdag 18 mei was goed voorbereid: een nieuwe project manager vanuit de gemeente, een vertegenwoordiger van woningbouwvereniging Portaal, de architect, een afvaardiging van de ontwikkelaar en een mooie powerpoint presentatie. De presentatie werd soepel afgedraaid waarbij alle partijen aan het woord kwamen en er vragen gesteld konden worden door de bewoners. De nadruk van de meeting lag wel erg op informatie geven van waar we “nu” staan. Geen nieuwe info, buiten de nieuwe tijdslijn en ten opzichte van 2018 herziene schetsen van het gebouw.

De zorgen die sinds 2018 leven zijn in de afgelopen 3 jaar maar zeer beperkt weggenomen:

  • Nieuwe informatie schaduw-impact tekeningen werden gedeeld met de aanwezigen. Tekeningen zien er goed uit.
  • Ontsluiting van de Hoge Mors is nog steeds onduidelijk, maar relevanter dan ooit gezien de vele bouw projecten in de buurt (o.a. Wernink, Robijnhof, Diamantplein, Denksportcentrum, voormalig Radiusgebouw). Veronderstellingen rond de Rijnlandroute worden niet vertrouwd door aanwezigen. Knelpunten als de rotonde bij het Haagsche Schouw en bij de Dr Lelylaan worden alleen maar prangender.
  • Parkeerbeleid lijkt vooral een mistgordijn; “in principe wordt parkeren opgelost op eigen terrein” en “we maken gebruik van de reserve in de buurt”. Effectief horen de aanwezigen dat de huidige parkeerproblemen groter gaan worden door de meer dan 130 woningen die er bij gaan komen.
  • Doelgroepen: het is nog steeds niet duidelijk voor wie wordt gebouwd. “Leiden heeft een groot woningstekort, dus de appartementen zullen snel gevuld zijn” was de opmerking vanuit de gemeente. Volledig correct, maar het is wel fijn als de mensen ook fijn wonen en de omgeving aansluit op hun behoeften.
  • Groen: van de het groen dat er staat lijkt 1 boom behouden te blijven, wat wel erg karig is gezien de 3 jaar voorbereidingstijd en wat er nu in de plannen voor terug komt.

Wat overblijft na de meeting is dat het positief is dat er gecommuniceerd wordt en dat er tijd in de voorbereiding heeft gezeten. Waarschijnlijk gaan de plannen goed zijn voor de nieuwe bewoners. Die conclusie kan nog niet getrokken worden voor de huidige bewoners.

Een buurtbewoner, naam bij redactie bekend