Enquete over Transvaal

Het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden heeft een lijvig rapport gepubliceerd over een onlangs gehouden enquête. Het 32 pagina’s tellende rapport bevat tal van wetenswaardigheden en leuke feitjes over onze wijk. Ook de meningen van de bewoners zijn integraal overgenomen.

Vooral de afsluiting van het rapport is interessant: De gemeente, die volgens haar eigen beleid tot 2040 geen verbeteringen aanbrengt in de wijk, heeft ons uitgedaagd met concrete plannen te komen. Het bestuur grijpt dat aanbod aan.

De respons was een kleine 25%, dat is niet gering. Er is ook veel overlast van autoverkeer, het spoor en ook van het water en van feestende studenten. Er zijn ook veel initiatieven. Het is te hopen dat de gemeenteraad zich dit rapport aantrekt.

Ger Koper