Huis van de Buurt Morschwijck is weer open!

En veel van de aktiviteiten worden weer opgepakt. Met in achtneming van de gezondheidsrichtlijnen vanzelfsprekend.

Het programma is nog hetzelfde als dat van vorig kwartaal, hier kunt u het lezen. Neem voor onderdelen met begeleiding even contact op met morschwijck@incluzio.nl of 088 – 2987912.