Piet Paaltjenspad heropenen?

Rond de 80er jaren, toen het huidige LUMC werd gebouwd, was er veel gekrakeel rond het Piet Paaltjenspad. Toen ging het om de sportvelden en de studentenhuisvesting die aan dat pad lagen. Bij de opening van het nieuwe gebouw werd ook een fiets-wandelroute over het LUMC-terrrein gerealiseerd. Hierdoor onstond er vanuit de Mors een mooie route naar de binnenstad. Ook het personeel van het LUMC had daar baat bij.

Inmiddels is het LUMC verder uitgebreid tot aan de Sandifortdreef en is er een nieuwe fiets-wandelroute gemaakt die meer langs het onderwijsgebouw loopt. De route langs de spoordijk – die overigens nog steeds druk gebruik werd – kwam meer onder druk door renovatiewerkzaamheden aan het inmiddels oudere deel van het LUMC. Op dit moment is de route voor langere tijd afgesloten.

Nu is de route, waarvan het Piet Paaltjenspad deel van uitmaakt, weer discussiepunt. Ditmaal in de bespreking van het Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord Plesmanlaan in de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van gisterenavond. Dat besluit pakt niet goed uit voor fietsers en wandelaars vanuit de Mors naar de binnenstad. Daarvoor moeten ze in het nieuwe plan tenminste eenmaal een autoweg oversteken. Dat zou beter kunnen door het nu afgesloten pad te heropenen.

Dat het uitvoeringsbesluit zal worden aangenomen lijdt geen twijfel. Er is een ruime meerderheid voor de coalitiepartijen. Om toch wat voor de bewoners van de Mors te doen, die verenigd in SOS Mors tegen de plannen ageerden, zal het gemeentebestuur nu gemaand worden om het LUMC aan te spreken op snelle heropening van de route over het Piet Paaltjenspad.

Volgende week maandag behandelt de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit.

Ger Koper

Foto: Standbeeld Piet Paaltjens aan Klikspaanweg, Leiden door Auke Hettema