Stichting Morslint wil medezeggenschap bij riolenproject Hoge Mors

In een brief aan het projectteam van het riolenproject Hoge Mors laat Koen Wessels, voorzitter van de stichting Morslint, weten dat de stichting medezeggenschap wil bij het gehele project: “het de bedoeling is dat er een constructieve samenwerking ontstaat die bijdraagt aan de Hoge Mors als prettige, groene en duurzame woonomgeving”. Met name wil de stichting dat naast de inspraak van bewoners per wijkdeel ook experts vanuit andere delen hun kennis kunnen delen en toepassen, Daar bij “gaat het ons om adviseren en coproduceren zoals bedoeld in de toelichting op de Participatie- en inspraak verordening 2019 2e lid sub b” aldus de heer Wessels.

De brief kunt u hier nalezen. Naar verwachten zal het projectteam deze week reageren.

Ger Koper