Trieste week voor SOS Mors

Deze week was niet echt een gelukkige week voor de aktiegroep SOS Mors. Dat is de aktiegroep die zich aanbiedt als gesprekspartner voor bouw- en herstructureringsplannen in en rond de Lage Mors.

Leidse Ring Noord

Zo besprak afgelopen dinsdag de gemeenteraad het Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord Plesmanlaan. Om een lang verhaal kort te maken: de gemeenteraad stemde vóór het plan. Er waren slechts 8 tegenstemmers die met hun stemverklaringen wel van zich lieten horen. Het mocht niet baten.

Als doekje voor het bloeden stemde de raad wel vóór de motie om te bij het LUMC te bewerkstelligen dat het Piet Paaltjenspad weer open kan. De wethouder maakte echter duidelijk dat dat echt niet op korte termijn zou gebeuren. Zo lang als de Eerste Hulp post wordt verbouwd is die ruimte nodig als tijdelijke post. De wethouder zal gedacht hebben: dat zal mijn tijd wel duren …

Vondelkwartier

Ook de gewenste verlaging van de voorziene hoogbouw in het Vondelkwartier gaat er echt niet komen als de plannen die afgelopen woensdag bij de informatie-avond werden besproken gerealiseerd worden. Niettemin blijft de aktiegroep aktief om in ieder geval de scherpe kantjes van het plan af te halen. Elders wordt hier uitvoerig verslag van gemaakt, zie het artikel van Ruud Sep in het Leidsch Dagblad en van Cor van der Velden op Sleutelstad.nl.

Draagvlak

Er wordt soms wat smalend gesproken over een aktiegroep als SOS Mors. Toegegeven, het aantal aktievoerenden is gering. Er is een deel van de bevolking dat beslist tegen is en een die vóór is, maar de middengroep staat daar anders in. Daarbij zijn ook mensen die de akties als nutteloos zien “de gemeente doet toch wat ze wil”. Het is lastig om een goed beeld te krijgen van de mening van de wijk zonder een grootschalige enquete te doen. Steekproeven zijn al gauw gekleurd door de manier waarop ze worden uitgevoerd. Toch jammer dat we dat nooit zullen weten!

Ger Koper