Donderdag 15 juli kaderbesluit Werninkterrein onder de hamer

De gemeenteraad heeft het druk met het afronden van de agenda vóór het zomerreces. Een aantal zaken zijn daarom verplaatst van de dinsdag naar de donderdag. De vergadering zal digitaal plaatsvinden. De video-link zal naar verwachting vandaag hier geplaatst worden.

Moties

Bij de behandeling van het kaderbesluit door de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling is veel commentaar uit diverse wijken gekomen. Met name de voorziene fietsbrug van het Werninkterrein naar de Morsweg kwam in het nieuws. Er zullen bij de behandeling in de gemeenteraad dan ook nogal wat moties ter stemming komen. Het is niettemin de verwachting dat het voorstel zonder al te veel ophef wordt goedgekeurd: de coalitiepartijen zijn in grote meerderheid vóór.

Ger Koper