Vakantie?

Na twee marathon-vergaderingen afgelopen dinsdag en donderdag is de gemeenteraad op reces gegaan. De laatste dag van augustus beginnen de vergaderingen pas weer. Eerst komen dan de raadscommissies bijeen. Maar dat betekent niet dat er veel tijd is voor vakantie. Het gemeentebestuur heeft alvast wat leesvoer klaargelegd om direct na het reces te bespreken:

Aan de andere kant is de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Verbeekstraat nog niet gereed maar die zou zo maar ook nog tijdens de vakantie gereed kunnen komen. Daar zal nog een bijeenkomst op volgen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Ook van andere projecten in de Mors is nog nieuws te verwachten. Kortom, een rustige vakantieperiode zal het niet worden!

Ger Koper