Informatieavond en Erfgoedcafé bij het Pesthuis donderdag 14 oktober 16:50-19:15

Zoals u wellicht weet wordt door ons, Citystone Group en UDP als eigenaren van het Pesthuis, gewerkt aan de herbestemming van dit bijzondere complex. Inmiddels zijn de plannen verwerkt in een concept stedenbouwkundigplan. Met dit document wordt richting gegeven aan de programmatische invulling van de gebouwen en het terrein. Daarnaast geeft het ook een beeld hoe het complex zich gaat positioneren in de omgeving. Na participatie wordt het stedenbouwkundigplan vastgesteld door de gemeenteraad, waarna het de basis vormt voor verdere planuitwerking en het bestemmingsplan.

De functiewijziging heeft invloed op hoe u als omwonende of geïnteresseerde het Pesthuiscomplex gaat ervaren. Daarom wordt op 14 oktober tussen 16:50 en 19:15 uur een informatieavond georganiseerd. Deze bijeenkomst is onderdeel van het participatietraject. Alle omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met het Erfgoedcafé georganiseerd. Deze stichting heeft als doel om op een laagdrempelige manier historische belangstelling bijeen te brengen en om de kennis van Leids erfgoed te delen.

Na het welkomstwoord geeft architect Thomas Dieben van KRFT een presentatie over de plannen. Daarna gaat bouwhistoricus Jan Dröge wat vertellen over het nieuwe bouwhistorisch onderzoek dat hij gedaan heeft ter voorbereiding op de verdere planuitwerking. Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en de gemeente Leiden zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Programma

16:50 uur: inloop
17:00 uur: welkomstwoord
17:05 uur: Presentatie stedenbouwkundige ambitie Pesthuis door architect Thomas Dieben van KRFT
17:45 uur: Presentatie Jan Dröge over historische verkenning van 30 jaar geleden tot nu
en de ontwikkeling die dit proces heeft doorgemaakt.
18:05 uur: zeepkist (onderdeel Erfgoedcafe)
18:15 uur: rondgang door het gebouw en napraten met een drankje
19:15 uur: einde

Duurzame ambities voor het Pesthuis

Het Pesthuiscomplex wordt nieuw leven in geblazen door een duurzame herbestemming met een mix van functies die het complex toegankelijk maakt voor iedereen. Het Pesthuis is nu een historische parel tussen de bedrijvigheid van Bio Science Park, de drukte van het LUMC en het net heropende Naturalis. Met de nieuwe plannen wordt het Pesthuis ontwikkeld van ‘geïsoleerd’ naar ‘geïntegreerd’.

Met de historie aan de ene en de toekomst aan de andere kant van het spoor, slaat het Pesthuis hier een brug tussen, als historisch fragment te midden van de grootstedelijke ontwikkelingen van zijn omgeving. Het is een schakel tussen binnenstad en Bio Science Park.

In het programma is gekozen voor een sterke mix van verschillende onderdelen, die zorgen voor 24-uurs gebruik van het complex. In het plan komen een foodhal, co-working ruimtes, een hotel met shortstay en een hostel. Deze mix is ook een garantie, dat er geen sterke afhankelijkheid zal zijn van een enkele grote gebruiker, maar toekomstige schommelingen in het succes van de exploitatie opgevangen kunnen worden door een veelheid aan functies, huurders en gebruikers – een duurzame herbestemming dus.

Aanmelden

De zaal in het Pesthuis heeft een bepaalde capaciteit. Derhalve dient u zich vooraf aan te melden via www.erfgoedcafeleiden.nl of door een mail te sturen naar info@citystone.nl. Kunt u bij nader inzien toch niet aanwezig zijn, meldt u dan af via bovengenoemd emailadres.

Coronacheck

Voor het bezoeken van deze informatieavond heeft u een coronatoegangsbewijs nodig (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs). Bij de entree wordt uw QR-code (op papier of op uw telefoon) gescand. Vergeet dus niet uw QR-code mee te nemen!

Sven Pieters, Citystone Group BV