Vrijdag 15 oktober WijkplaatsCafé

U bent welkom op vrijdag 15 oktober a.s. van 17.00 tot 19.30 uur.in De Wijkplaats, Topaaslaan 23, Leiden. Het zal fijn zijn om elkaar weer te ontmoeten! Heeft u de afgelopen 2 weken klachten, zoals koorts, niezen, hoesten, keelpijn of benauwdheidsklachten dan verzoeken wij u een keertje over te slaan.

het ‘Wijkplaats-Café’ is een initiatief van de Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding. Het idee is om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.

Onder het genot van een drankje en een hapje is er ruimte om nieuwe vrienden te maken en bestaande vriendschappen te onderhouden.

Om te discussiëren over belangrijke zaken, te praten over wat ons bezig houdt, maar vooral om samen te lachen en te genieten van de goede kanten van het leven!


   U bent van harte uitgenodigd!Graag tot ziens! Een hartelijke groet, de kerkenraad van De Verbinding