Landschapsontwerp Vondel en de Zwaan

Op de foto ziet u de punt van het Kweeklustpark met links de Muiderkring en rechts voor het puntje van huizen langs de Coornhertstraat. Verderop is de nieuwbouw op het terrein van de Motorhuislokatie getekend. Vooraan drielaagse koopwoningen en daarachter hoogbouw met sociale huur, middenhuur en koopappartementen in de achterliggende hoogbouw. Gezamenlijk maken alle woningen gebruik van deelmobiliteit – een systeem van deelscooters, deelfietsen, deelauto’s – fietsenstallingen, collectieve voorzieningen en horeca.

Participatie

Over de openbare ruimte mogen buurtbewoners meepraten. De eerste bijeenkomst is geweest op 20 september. Een verslag hiervan kunt u hier vinden. In december zijn er nog twee voorzien, één op woensdag 8 december en één op woensdag 22 december; in beide gevallen vanaf 7 uur ’s avonds. Het aanvankelijke plan was die te organiseren in The Field aan Stationsplein 25. U kunt zich hier aanmelden.

Corona

Door coronamaatregelen zal er wel wat veranderen aan het aanvankelijke plan. Als het een video-bijeenkomst wordt heeft dat het voordeel dat een groter publiek kan meedoen. Zodra dat bekendgemaakt wordt zullen we u dat melden.

Ger Koper

Nagekomen

De bijeenkomst voor komende woensdag 8 december – georganiseerd door de gemeente, samen met FSD, is voor die mensen die zich eerder dit jaar hiervoor via de gemeente hebben ingeschreven. De bijeenkomst van 22 december wordt verplaatst naar 19 januari 2022 in de hoop dat de corona-maatregelen dan zijn afgezwakt.