Kerstontbijt 24 december in de Wijkplaats

In afwachting van het Kerstfeest is er op vrijdag 24 december een Kerstontbijt in de Wijkplaats.

We starten om 9.30uur met elkaar en ontsteken de kaars.

De kosten zijn 5 euro per persoon wat bij het ontbijt graag contant betaald mag worden.

Wilt u hierbij aanwezig zijn kunt u zich opgeven bij Willy van Hal voor

woensdag 22 december 2021.

U kunt mailen naar willyvanhal@ziggo.nl of bellen naar 06-54664459

We willen u er op wijzen dat ook hier de huidige Corona maatregelen gevolgd zullen worden.