Actiegroep SOS Mors meet luchtkwaliteit

De actiegroep zegt grip te willen krijgen op wat het verkeer bijdraagt aan de luchtvervuiling in de Lage Mors. Om die reden hebben ze drie luchtsensors opgehangen, in het Pesthuiskwartier, aan het begin van de Vondellaan en bij een flat aan de Muiderkring. Op de website van de actiegroep kunt u meer informatie vinden.

Natuurlijk hebben we eens gekeken wat de gemeten waarden zijn geweest de afgelopen tijd. Het plaatje hieroven geeft een beeld daarvan. De gemiddelde waarden zijn laag te noemen (lichtblauw), zeker in vergelijking met de rest van de omgeving (donkerderblauw tot rood). Opvallend is, dat de gemeten waarden in het afgelopen weekeinde zeker twee maal hoger lagen dan de dagen er om heen. Wellicht tengevolge van de opheffing van de winkelsluiting?

Ger Koper