Niemand zeggen, zakdoekje leggen?

Afgelopen week stond er in de Stadskrant een aanvraag voor kap van nog meer bomen op het terrein van Winnersway. Over de eerdere aanvraag voor de kap van 28 bomen is vorig jaar goed overlegd met omwonenden en de Bomenbond.

Deze aanvullende kapaanvraag komt echter als een complete verrassing. Er is een klankbordgroep met enkele omwonenden, maar ook die hebben in het contact met Portaal in december niets over extra kap vernomen.

Dat bouwplannen kunnen wijzigen hebben we vaker gezien, net als de ‘niemand zeggen, zakdoekje leggen’ aanpak bij deze kapaanvraag. De motivering voor de aanvraag is een wijziging in de maten en exacte plaatsing van de nieuwbouw.

Participatie overbodig?

Die maten en locatie maken ook onderdeel uit van het voorlopig ontwerp bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. Lopen gemeente, Portaal en bouwer nou vooruit op de vaststelling van dat plan of is het besluit eigenlijk al genomen en is heeft het dus geen nut meer om een zienswijze in te dienen?

Bewoners en Bomenbond vragen zich af wat het overleg eigenlijk voor zin heeft als er via deze heimelijke manier wordt gewerkt ….

Ruart Jagt en Bea Hoogheid