Vrijdag WijkplaatsCafé

U bent welkom op vrijdag 4 februari a.s. van 17.00 tot 19.30 uur

in De Wijkplaats, Topaaslaan 23, Leiden.

Wij vragen u zich vooraf aan te melden bij Thijs van Varick

op tel: 071-5720025 of 06-12779711   

U bent van harte uitgenodigd!

Graag tot ziens!

wij vragen u om bij (verkoudheids) klachten thuis te blijven en de onderstaande regels in acht te nemen:

  • QR code wordt gescand (of papieren corona inentingsbewijs wordt gecontroleerd)
  • 1,5 m afstand van elkaar houden (uitgezonderd hetzelfde huishouden)
  • desinfectie van de handen bij binnenkomst
  • namen worden genoteerd
  • mondkapje tijdens lopen
  • garderobe wordt niet gebruikt
  • drinken en eten wordt zelf van bladen afgenomen en meegenomen naar de zitplaats
  • men blijft op de plaats zitten, er wordt zo min mogelijk gelopen

het ‘Wijkplaats-Café’ is een initiatief van de Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding.

Het idee is om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.

Onder het genot van een drankje en een hapje is er ruimte om nieuwe vrienden te maken en bestaande vriendschappen te onderhouden.

Om te discussiëren over belangrijke zaken, te praten over wat ons bezig houdt, maar vooral om samen te lachen en te genieten van de goede kanten van het leven!     

De kerkenraad van De Verbinding